Den Flygende Hollender

 

Forbehold

I nokon tilfelle må vi bøye oss for naturforhold og regelverk:

 

Når veret ikkje medarbeidar, dvs når det er for mørkt, det regnar og

blåser kan vi ikkje ta bilete. Men Den Flygende Hollender tar på seg

ansvaret for at oppgava blir gjennomført når forholda har forbetra seg.

Utan nokon ekstra kostnader for kunden.

 

Likevelvi takke nei:

· Når oppgava er i nærleiken av ein flyplass eller eit militærområde.

· Når du ønskjer eit bilete tatt frå over 500 meters høgde.

· Når oppgaver inneheld fare for menneskjer og dyr, eller når det er for stor sjanse på skade. Dette etter vurdering av Den Flygende Hollender.

 

Ferje Dale-Eikenes

28. august 2006

kl 14:41

Høgd 110 m