Den Flygende Hollender

 

Moglegheitar      

Den Flygende Hollender kan ta luftbileta til omkring

500 meters høgde. Ein undergrense, liksom

konvensjonelle fly krevjar, fins ikkje. Vanlegvis er det

nok med eit plen, nokon meters veg eller ein ikkje alt for

trong parkeringsplass som ”rulleban” for Den Flygende

Hollender å ta av og ta bileta.

 

Den Flygende Hollender jobbar for private kundar, men

også for lag, bedrifter og det offentlege. Vi tar bileta av

huset, hytta, gard og tomta til ein privat kunde, og av

garden, jordbruks- eller skogsområdet til ein gardseigar.

Men Den Flygende Hollender kan også lage bileta

av grendahuset, driftsbygningen, kaia, kommunehuset

overnattingsstader, utviklingsområda osv.

 

Andre forslag?

· Tenk å ha eit bilete av garden mens slåtten er i full gang!

· Og kva med eit samanlikningsbilete? Har du et gammal billede så kan Den Flygende Hollender lage eit bilete anno no av saman situasjon. For eit større effekt kan vi trykkje bileta i sepia eller i svart/kvit

· Eit helsing til gjestar på slektstemnet, med eit bilete av heile selskapet tatt frå ’himmelen’

· Postkort i mindre opplag til f. eks. campingplass og butikkar

Det gjelder berre å setje fantasien i gang………