Flekke, 18. august 2006 ,

kl 19.20

Høgd ca 385 m.o.h

Telefon:     41 24 06 58

E-post:       info@denflygendehollender.no

Nettside:    www.denflygendehollender.no

 

 

Den Flygende Hollender

6968 Flekke

Organisasjonsnr:  989 736 558

Kontonr:                 3755 12 05666

Den Flygende Hollender

 

Den Flygende Hollender er ein ung verksemd i Sogn og

Fjordane som jobber med eit ’annleis’ luftfotografi………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanlegvis tar ein i bruk sportsfly eller ein helikopter

til luftfotografi. Dei tar bileta når det passer dei og av kva

som ligg i flyruta den dagen.

 

Den Flygende Hollender jobbar på ein måte som er

grunnleggjande annleis: Den Flygende Hollender brukar

tilpassa modelfly og det gjer at kundane får bestemme kva

blir fotografert og på kva tidspunkt.

 

Naturlegvis er det også fordeler ved bruk av eit vanleg fly. Men i

80-90% av alle oppdrag som gjelder luftfotografi, kan eit

modellfly klare jobben.

Like godt, men mot ein tydeleg lågare pris!

 

Den Flygende Hollender: skreddarsydd luftfotografi!